top of page
Outer Space

מדיניות ותקנון האתר

1. תקנון תנאי שימוש ורכישה באתר TECIT ישראל

 1. ברוכים הבאים לאתר חנות TECIT ישראל.

 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט שלנו (להלן: "התקנון" או תנאי השימוש או תנאי הרכישה).

 3. הצפייה, השימוש והרכישה באתר TECIT ישראל כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.

 4. המשתמש באתר, מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

 5. TECIT ישראל רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה, כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

 6. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואינן מחייבות או ממצות.

 7. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.

 8. יודגש כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

 9. בכל מקום בו רשום TECIT, הכוונה הינה לעסק, למפעילי החנות באתר האינטרנט וכל מי מטעמם.

 10. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

2. תנאי הרכישה באתר TECIT ישראל

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר TECIT מתבצעות באמצעות ע.מ ננו גיימינג, ע.מ 558447116.

 2. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

 3. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של העסק על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, ייצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינם מהווה ביצוע עסקה.

 4. למען הסר הספק, מניין ימי האספקה יחל רק לאחר אישור העסקה ע"י TECIT וקבלת תשלום בפועל.

 5. טעות קולמוס - פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה TECIT רשאית לבטל את העסקה בכפוף לשליחת הודעה לקונה. באם נתקבל תשלום, הרוכש יקבל החזר כספי מלא באופן מידי.

 6. במידה ולקוח ביצע תשלום, קיבל חשבונית אך עקב תקלת מלאי, המוצר אינו זמין להספקה, הלקוח יזוכה בתשלום המלא אותו ביצע ובאותו אמצעי תשלום איתו שילם, אלא אם יבקש אחרת ויוסכם על ידי TeciT על אופן זיכוי אחר. 

 7. משלוחים עד הבית: TECIT מספקת שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. על כן, משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.
  כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.

 8. במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל מאחד משותפי הסחר שלנו ופרטי העסק יימסרו על גבי חשבונית הרכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח עם סיום הרכישה.

 9. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצוין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

 10. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.
  אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו"ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.

 11. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.

 12. אספקת מוצרים ברכישה באתר: במידה ולקוח בחר במשלוח עד הבית, TECIT תפעל כדי לספק את המוצר באמצעות שליח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי ראשון עד חמישי לא כולל יום שישי, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן והלקוח יידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר.

3. מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של TECIT

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק הנ"ל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר ספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:

 3. הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

 4. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר TECIT ישראל בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו:

  1. באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט) או דוא"ל:

   1. בדוא"ל: tecit.co.il@gmail.com

   2. טלפון: 054-9161651 בימים א-ה בין השעות 10:00-16:00.

   3. בדואר רשום לכתובת: הזמיר 10/18 נהריה

  2. אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין העסק לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). TECIT תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

 5. הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

  1. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.

  2. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

  3. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

  4. מוצרים בעלי חיי מדף קצרים.

  5. מוצרים אלקטרוניים אשר אריזתם המקורית נפתחה ונפגמה ו/או שבוצע בהם שימוש.

 6. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם המוצר שקיבל בפועל, יקבל את מלוא כספו בחזרה.

 7. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר:

  1. יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך ביניהם.

  2. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש. 

  3. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב והתקבל המוצר נשוא העסקה אל TECIT ישראל.

  4. בכל מקרה בו מחיר המשלוח כלול במחיר המוצר, ינוכו דמי המשלוח מהזיכוי שיינתן ללקוח.

 8. ביטול עסקה ע"י TECIT:

  1. אנו נהיה רשאים לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

   1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

   2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.

   3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפות, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר/או בכל מקרה בו החליט האתר, על פי שיקול דעתו, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

   4. אם אזל המוצר מהמלאי.

   5. כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתנו, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

  2. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

 9. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של TECIT ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור מראש ובכתב על ידי TECIT. 

4. אחריות לגבי השימוש באתר

 1. TECIT ישראל עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

 2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שבעלי האתר אינם אחראים, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

 3. העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 4. TECIT לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב במפורש אחרת בעת הקניה.

 5. TECIT וכל אדם מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
  1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא.
  2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו.
  3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
  4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים.
  5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

 6. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי העסק מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לעסק, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי העסק.

 7. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

 8. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את העסק/או כל מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו יחויב העסק ו/או מי מטעמו אשר על פי תנאי השימוש לעסק אין אחריות לגביו.

 9. המשתמש מודע לכך שהעסק רשאי לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

 10. העסק אינן אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

 11. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

 12. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

5. מדיניות הגנת פרטיות באתר

 1. פרטיות המשתמשים חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמשים אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניהם בעת השימוש באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

 2. כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים. אתר TECIT מאובטח עפ"י  התקנים המקובלים והמאושרים לשימוש. פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי העסק.

 3. אנו משתמשים בוויקס כפלטפורמה לשירותי האתר ובכלל זה אבטחתו. 

 4. המידע שאנו אוספים:

  1. בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.

 5. מה אנחנו עושים עם המידע

  1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. 

  2. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

 6. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמובן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

 7. אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

 8. במידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים בו. 

 9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי העסק ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות במשוב או בכתב אל העסק.

6. אבטחת מידע

 1. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

 2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי התקנים המקובלים כפי שמבוצעים על ידי חברת WIX. במקרים שאינם בשליטתנו ו/או הנובעים מכל סיבה שאינה בגין התנהלות האתר ו/או העסק, ו/או בגין כוח עליון, TECIT לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 3. העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

 4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר בכל דרך לרבות אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה, לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ולא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני של העסק, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי העסק יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

bottom of page